Onze ervaring met HBOT - Long Covid

Ik volg regelmatig congressen in de Verenigde Staten. Hyperbare zuurstoftherapie is, voor Nederland, een redelijk nieuwe therapie. Daarom is het belangrijk, dat ik als aanvulling op mijn 6-jarige medische opleiding, bijscholing doe om zo hyperbare zuurstoftherapie nog beter en gerichter te kunnen inzetten. Het is essentieel dat u geholpen wordt door een medisch opgeleid iemand. Er zijn namelijk contra-indicaties waardoor hyperbare zuurstoftherapie niet geschikt is.

Mijn ervaringen met betrekking tot long covid patiënten is in het algemeen dat primaire klachten van patienten als volgt zijn; vermoeidheid, concentratiestoornis, cognitieve functie-stoornissen, last van prikkelbaarheid, hersenmist en vergeetachtigheid.

Wat ze in het algemeen ook ervaren is dat, hoe harder ze proberen te revalideren, hoe eerder zij een terugval krijgen. Dit werkt zeer frustrerend voor de patiënt. Niet alleen krijgen ze het gevoel dat er geen verbetering optreedt, maar ze krijgen ook het gevoel dat ze niet begrepen worden en het gevoel wordt gecreëerd dat ze zich aan het aanstellen zijn.

Onze ervaringen met HBOT patienten is dat iedereen weer anders reageert. De een heeft al verbetering in de eerste week, terwijl de ander pas verandering merkt na 6 weken. Wat ook opvalt is dat veel patiënten in de eerste 2 of 3 weken veel vermoeidheid ervaren. De reden hiervan is dat het lichaam de zuurstof onder druk moet verwerken.  In het algemeen ervaart bijna iedereen in meer of mindere mate verbetering. Wie in welke categorie valt is moeilijk van te voren te voorspellen. Ik krijg wel de indruk dat patiënten die helemaal gezond waren voor dat ze covid kregen sneller herstellen dan patiënten die een historie hebben van allerlei gezondheidsklachten vóórdat ze covid kregen.

Tot slot wil ik nog benadrukken dat genezing helaas niet valt te forceren. Het is belangrijk dat de patiënt geduld opbrengt tijdens het proces.

Arie van Beest D.C.

Maak kennis met Hyperbare Zuurstof therapie

Maak vandaag nog een afspraak voor Hyperbare zuurstof therapie

Afspraak