Afspraak maken


Wat zijn de contra indicaties?

Bij de volgende aandoeningen raden wij hyperbare zuurstoftherapie af:

Spontane klaplong
Deze ontstaat door een zwakke plek in het longweefsel. Röntgenonderzoek moet uitwijzen of het longweefsel sterk genoeg is om behandeld te worden in de hoge drukkamer.

COPD
Bent u COPD-patiënt, dan is de uitwisseling van CO2 aan de lucht beperkt, waardoor te veel CO2 in uw bloed blijft zitten. In overleg met de longarts zal bepaald worden of u behandeld kunt worden in de hyperbare kamer.

Hartfalen
Het hart moet voldoende sterk zijn om het bloed door uw lichaam te kunnen pompen. Mocht de hartpompfunctie beperkt zijn, dan zal met de cardioloog worden overlegd of u behandeld kunt worden in de hyperbare kamer.

Claustrofobie
Bent u angstig in kleine ruimten, dan zal de hyperbare arts samen met u onderzoeken of u in aanmerking kan komen voor deze behandeling. De tank is voorzien van een glazen deur en de meest mensen ervaren dit helemaal niet als een probleem.

Voordat een behandeling kan worden gestart moet gekeken worden of u de behandeling wel mag ondergaan. Heeft u één van de onderstaande absolute contra–indicaties of gebruikt u één van onderstaande medicaties?

> Doxorubicin hydrochloride (Adriamycin)
> Bleomycin
> Cisplatin
> Disulfiram (Antabuse)
> Mefanide acetate (Sulfamylon)
> Onbehandelde pneumothorax
> Koorts

Heeft u één van onderstaande relatieve contra-indicaties?

> Verstopte buisjes van Eustachius (moeizaam klaren)
> Oor barotrauma
> Insuline gerelateerde problemen (bloedsuikerdaling tijdens drukkamergebruik!)
> Gebitsproblemen (aerodontalgia)
> Bloedarmoede
> Long- of ooroperaties in het verleden
> Onbehandelde thyrotoxicosis (ziekte van Stokes)
> Historie van een spontane klaplong
> Patent Foramen Ovale (PFO)
> Virale infectie, zoals een luchtweginfectie
> Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) of andere longaandoeningen
> Long barotrauma (Long overdrukverwonding)
> Angina pectoris
> Astma of een fluitende ademhaling
> Afwijkingen, zoals ongecontroleerde bloedingen
> Ongecontroleerde hoge bloeddruk
> Decompressieziekte
> Epileptische aanvallen
> Ernstige hooikoorts
> Hartproblemen
> Oogafwijkingen (progressieve myopie en cataract)
> Historie van oogzenuwontsteking
> Intra-oculaire gas bellen
> Drugs en/of alcoholmisbruik (Lichaamstemperatuur stijgt in de hyperbare kamer)
> Duiken of vliegen (binnen 24 uur na kamerbehandeling)
> Ernstige claustrofobie
> Zwangerschap

Twijfelt u of heeft u nog aanvullende vragen of wilt u overleggen? Neem dan gerust contact met ons. Wij helpen u graag.

 

Maak kennis met Hyperbare Zuurstof therapie

Maak vandaag nog een afspraak voor Hyperbare zuurstof therapie

Afspraak